(b)Loggboken

(b)Loggboken

Färg

Fånga dagenPosted by Bosse Haglund Sat, October 05, 2013 12:30PM
Passerade ett av södra Sveriges vackraste vägavsnitt häromdagen. Stora Färgen i all sin prakt, färg var ordet. En lift hade suttit fint.